Helindussüsteemid

Helindussüsteemid on tänapäeval järjest enam kasutusele võetud igapäevaste olude meeleolukamaks muutmise ja vajaliku info edastuse vahendid.

Taustahelindust kasutatakse informatsiooni, taustamuusika ja eelsalvestatud teadete, operatiivinfo edastamiseks koolides, haiglates, kaubanduskeskustes, rongijaamades ja teistes suuremates ning rahvarohketes kohtades.

Järjest enam nõutakse ja kasutatakse ühiskondlikes hoonetes evakuatsioonisüsteeme, mille abil edastatakse hoonesse paigaldatud erinevate süsteemide poolt juhitavaid automaatseid eelsalvestatud sõnumeid (nt. tulekahju korral tulehäiresüsteemi poolt käivitatavad evakuatsioonijuhised).

Helindussüsteemi põhikomponentideks on:

 • Keskseade
 • Kõlarid:
  • pindmised
  • süvistatavad
  • niiskuskindlad
  • ruuporkõlarid
 • Võimendid
  • erinev tsoonide arv
  • raadioplokk
  • CD-plokk
 • Teadustuspult:
  • erinevate kanalite arv, millega on võimalik informatsiooni suunata
  • mikrofon