Kliendiloendus ja järjekorrasüsteemid

Kliendiloendussüsteem võimaldab koguda andmeid külastajate arvu kohta. Selle põhjal on võimalik välja arvutada teatud ajaperioodil näiteks kauplust külastanud ja tegelikult ostu sooritanute suhtarv. See aitab kaasa tulevaste strateegiate väljatöötamisel, näiteks teenindava personali optimaalse hulga määramisel ja lihtsustab sessoonsete kampaaniate planeerimist.

Meie valikus on mitmed erinevad lahendused, nii suurtele kui väikestele asutustele.

Järjekorrasüsteem on kaasaegne kliendivoo juhtimise süsteem.

Meeldiva tarbijakogemuse saamine sõltub mõnikord pisiasjast, nagu näiteks järjekorras seismisest.

Järjekorrasüsteem väljastab teenuse kasutamiseks pileti, mille alusel moodustatakse organiseeritult selge järjekord ning stressivaba oma korra ootamine võib alata.